ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 3 กันยายน 2562

 

เราเห็นคุณค่าความเป็นส่วนตัวของท่าน

ที่อชัวเรียน (ตามนิยามด้านล่าง) เราปกป้องคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่านอย่างจริงจัง เพื่อให้เราสามารถให้บริการของเรา ("บริการ") ให้แก่ท่าน เราจำเป็นต้องเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางรายการ เราต้องการให้ท่านเข้าใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่เราเก็บรวบรวมและนำไปใช้งานอย่างไร

เมื่อท่านใช้บริการของเรา หรือเมื่อเข้าถึงเว็บไซต์อชัวเรียน (ตามที่ระบุในหัวข้อ ประเทศ ด้านล่าง) ท่านรับทราบว่า ท่าน (1) ได้อ่านและยอมรับนโยบายนี้โดยปราศจากข้อยกเว้น (2) ยินยอมตามหลักปฏิบัติเรื่องความเป็นส่วนตัวของเรา รวมถึงการที่เราเก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามที่ระบุในนโยบายนี้ และ (3) ตกลงผูกพันตนตามนโยบายนี้

หากท่านไม่ยินยอมตามนโยบายนี้ โปรดอย่าใช้บริการของเราหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ในนโยบายนี้

(ก) "เรา" หมายถึง บริษัทอชัวเรียนซึ่งเสนอหรือให้บริการแก่ท่าน (ตามที่ระบุในหัวข้อ ประเทศ ด้านล่างนี้) และ

(ข) ในหัวข้อ ประเทศ ด้านล่างนี้ เราระบุรายการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ซึ่งจะเปลี่ยนไปตามประเทศที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

นโยบายนี้ครอบคลุมเรื่องใดบ้าง

บริการใด ๆ ที่เชื่อมโยงหรืออ้างถึงนโยบายนี้ และการรวบรวม จัดเก็บ ถ่ายโอน แบ่งปัน เปิดเผย และจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านใช้บริการของเราซึ่งเรานิยามไว้ด้านล่างนี้

นโยบายนี้ไม่ครอบคลุมถึง และเราไม่รับผิดชอบต่อเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบุคคลอื่นที่อาจเชื่อมโยงจากเว็บไซต์ของเรา 

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบุคคลอื่นนี้ ไม่ได้แสดงนัยถึงการรับรอง ท่านควรตรวจพิจารณานโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบุคคลอื่นเสมอ

โปรดดูรายการเปลี่ยนแปลงเฉพาะแต่ละประเทศที่ส่วนท้ายของนโยบายนี้ ซึ่งจะใช้กับท่านหากท่านรับบริการในประเทศที่ระบุในรายการดังกล่าว

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

เมื่อท่านใช้บริการของเรา ท่านยินยอมให้เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตัวอย่างของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราอาจเก็บรวบรวมได้แก่

 • ชื่อ
 • ที่อยู่สำหรับจัดส่งไปรษณีย์
 • ที่อยู่อีเมล
 • หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่/มือถือ
 • ข้อมูลที่บ่งชี้เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่าน เช่น หมายเลข ESN (Electronic Serial Number) หรือข้อมูล IMEI (International Mobile Equipment Identity)
 • หมายเลขประจำเครื่อง และที่อยู่ MAC
 • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมภายหลังจากได้รับอนุญาตจากท่านระหว่างที่ท่านใช้บริการ
 • ข้อมูลใด ๆ ที่ท่านให้ไว้เป็นส่วนหนึ่งของการขอรับบริการของเรา ("คำขอใช้บริการ")
 • ข้อมูลอื่น ๆ ที่บ่งชี้เฉพาะถึงตัวท่านเอง หรือเชื่อมโยงหรือสามารถเชื่อมโยงถึงท่าน โดยได้รับมาในระหว่างที่ให้บริการแก่ท่าน เช่น วันที่ท่านซื้อบริการของเรา และข้อมูลคุกกี้เมื่อท่านเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา

อชัวเรียนจะพยายามเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรงเมื่อใดก็ตามที่ทำได้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเก็บรวบรวมโดยตรงจากท่านในระหว่างที่ท่านสนทนาทางโทรศัพท์กับเรา เมื่อท่านส่งแบบฟอร์มให้แก่เรา จากบริษัทในเครืออชัวเรียน จากบันทึกของเราเกี่ยวกับวิธีการที่ท่านใช้บริการของเรา หรือเมื่อท่านกรอกข้อมูลในออนไลน์อินเทอร์เฟซ รวมถึงแอปพลิเคชันมือถือ และแหล่งอื่น ๆ  เมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านยินยอมอย่างชัดแจ้งให้เราเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวได้

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของคำขอใช้บริการ อชัวเรียนหรือบริษัทในเครืออชัวเรียนอาจจำเป็นต้องตรวจสอบตัวตนท่านโดยขอให้ท่านแสดงใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวทหาร หรือบัตรประจำตัวประเภทอื่น ๆ นอกจากนี้ เพื่อประมวลผลคำขอใช้บริการของท่าน อชัวเรียนหรือบริษัทในเครืออชัวเรียนอาจขอข้อมูลการจัดส่งและการเรียกเก็บเงิน ข้อมูลบัตรเครดิต หรือวิธีการชำระเงินอื่น ๆ ที่ท่านเลือกด้วย

ขอเรียนให้ทราบว่า หากเราไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราอาจไม่อยู่ในสถานะที่จะดำเนินการต่อไปนี้ได้

 • ให้บริการของเราแก่ท่าน (หรือแก่บริษัทที่เราให้บริการซึ่งเป็นบริษัทที่ท่านทำสัญญาไว้) ตามมาตรฐานเดิมหรือไม่ได้เลย
 • ให้ข้อมูลแก่ท่าน เกี่ยวกับบริการที่ท่านอาจต้องการ รวมถึง ข้อมูลเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายพิเศษ และ/หรือ
 • ปรับแต่งเนื้อหาเว็บไซต์ของเราให้ตรงตามความต้องการของท่าน และท่านอาจไม่ได้รับความเพลิดเพลินหรือประโยชน์อย่างเต็มที่ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

วัตถุประสงค์ที่เราต้องเก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ในปัจจุบันหรือในอนาคต อชัวเรียนอาจเก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายอนุญาตหรือกำหนด และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ หรือทั้งหมดดังต่อไปนี้ ("วัตถุประสงค์")

 • ให้บริการแก่ท่านหรือดำเนินการตามคำขอใช้บริการของท่าน
 • ดำเนินการให้รายการสั่งซื้อของท่านเสร็จสมบูรณ์
 • ยืนยันและตรวจสอบตัวตนของท่าน
 • เปิดใช้และรักษาสถานะบัญชีผู้ใช้ของท่าน
 • จัดการและแก้ไขข้อขัดแย้งเรื่องการเรียกเก็บเงิน
 • ติดตามตรวจสอบและรักษาประสิทธิภาพและการทำงานของเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้สอดคล้องกับสิ่งที่ท่านเลือก
 • ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคและฟังก์ชันคลิกทูแชท (Click-to-Chat)
 • คุ้มครองและปรับปรุงบริการของเรา
 • นำเสนอข่าวสารล่าสุด ประกาศ และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการจากอชัวเรียนหรือบริษัทในเครือของอชัวเรียนตามที่กฎหมายอนุญาต (หมายเหตุ ท่านอาจเลือกเพิกถอนความยินยอมของท่านเพื่อมิให้อชัวเรียนใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดหรือการส่งเสริมการขายเมื่อใดก็ได้ โดยติดต่ออชัวเรียนตามรายละเอียดที่ปรากฏในหัวข้อ หากมีข้อสงสัย ของนโยบายนี้
 • ตอบข้อซักถาม ข้อสงสัย ข้อคิดเห็น และข้อชี้แนะของท่าน
 • ป้องกัน ตรวจจับ หรือสืบสวนอาชญกรรมและการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมายทั้งหลาย ซึ่งรวมถึง การฉ้อโกง และการฟอกเงิน หรือการให้เงินทุนสนับสนุนผู้ก่อการร้าย ตลอดจนการวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงทางการค้า
 • ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประมวลหลักปฏิบัติ แนวทาง หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หรือช่วยเหลือในการบังคับใช้กฎหมาย และการสืบสวนที่ดำเนินการโดยหน่วยงานราชการและ/หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล
 • ในส่วนที่เกี่ยวกับการเรียกร้อง การฟ้องร้อง หรือการดำเนินคดีใด ๆ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การร่างและตรวจเอกสาร เอกสารเกี่ยวกับธุรกรรม การขอรับคำปรึกษาด้านกฎหมาย และการอำนวยความสะดวกในการระงับข้อพิพาท) และ/หรือการคุ้มครองและบังคับตามสิทธิและหน้าที่ทางสัญญาและทางกฎหมาย
 • ปรับปรุงบันทึกข้อมูลของเราและรายละเอียดการติดต่อของท่านให้เป็นข้อมูลล่าสุดตลอดเวลา
 • ติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลที่ตัดตัวบ่งชี้ และให้ข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลภายนอกที่ให้บริการแก่อชัวเรียน
 • ในเชิงสถิติ เพื่อช่วยปรับปรุงบริการ
 • ป้องกันการฉ้อโกงและการกระทำที่มีแนวโน้มเป็นการฉ้อโกง
 • แจ้งท่านเกี่ยวกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของท่านใด ๆ ที่ทราบ
 • รักษาความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของระบบและบริการของอชัวเรียน
 • ทำตลาดสำหรับบริการที่เกี่ยวกับบริการที่ท่านสมัคร
 • ส่งข้อมูลให้แก่บริษัทในเครือของเราและหน่วยงานราชการและ/หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น และ
 • วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องอื่นใดที่อาจคาดหมายได้ตามสมควรจากการที่ท่านให้ข้อมูลดังกล่าว

ตามความยินยอมที่ได้รับจากท่านตามกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศที่ท่านรับบริการ

วัตถุประสงค์เหล่านี้อาจยังคงใช้บังคับอยู่แม้เมื่อเกิดสถานการณ์ที่ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเราได้สิ้นสุดลงแล้วหรือเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะใดแล้วก็ตาม ในกรณีเช่นว่านั้น เราอาจยังคงเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านไว้ และใช้งานหรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและ/หรือทางธุรกิจต่อไป รวมถึงเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศที่ท่านรับบริการ

 

เราแบ่งปันและถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

เราอาจแบ่งปันและถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลภายในกลุ่มบริษัทอชัวเรียน และผู้ให้บริการของอชัวเรียนที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านนอกประเทศที่ท่านรับบริการ แต่เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นเท่านั้น เราจะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง ยกเว้นตามที่เปิดเผยในนโยบายนี้

อชัวเรียนอาจถ่ายโอนหรืออนุญาตบุคคลหรือบริษัทต่อไปนี้ให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

 • บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทในเครือ เพื่อช่วยเราในการให้ รักษา และดำเนินการบริการและการตลาดของเรา บริษัทเหล่านี้ต้องปฏิบัติตามหลักการที่กำหนดในนโยบายนี้ และต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเช่นว่านี้ตามวัตถุประสงค์ที่ให้ข้อมูลนั้นไปเท่านั้น
 • บุคคลภายนอก ในกรณีการซื้อ ขาย (รวมถึงการชำระบัญชี การจำหน่ายทรัพย์เป็นตัวเงิน การยึดทรัพย์ที่จำนองไว้ การกลับเข้าครอบครอง) การให้เช่า การควบ การรวม หรือการได้มาโดยประเภทอื่นใด การจำหน่าย การโอน การโอนสิทธิ หรือการให้เงินทุน สำหรับส่วนใด ๆ หรือทั้งหมดของธุรกิจหรือทรัพย์สินหรือหุ้นของธุรกิจของเรา หรือการแบ่งแยกธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการเสนอหรือเกิดขึ้นจริงก็ตาม เพื่อให้ท่านยังคงได้รับผลิตภัณฑ์และบริการเช่นเดียวกันหรือที่คล้ายคลึงกันจากบุคคลภายนอกนั้น ในกรณีเช่นว่านั้น เราจะแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อนโยบายนี้ หรือบริการของเรา ตามวิธีการที่ระบุในนโยบายนี้ ในกรณีเช่นนี้ อาจมีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้รับโอน (ตามจริงหรือในอนาคต) หรือธุรกิจที่ซื้อใหม่ด้วย

นอกจากนี้ อชัวเรียนอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อ

 • ปฏิบัติตามกฎหมายและ/หรือกระบวนการทางกฎหมายที่มีการทำคำขออย่างเป็นทางการ (เช่น คำขอจากหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านปกครอง คดีแพ่ง หมายเรียก คำสั่งศาล หรือกระบวนพิจารณาคดียุติธรรมหรือคดีปกครอง)
 • ปกป้องสิทธิและ/หรือทรัพย์สินของเรา หรือสิทธิและทรัพย์สินของผู้อื่น
 • บังคับตามนโยบายนี้
 • แก้ข้อกล่าวหาที่ว่าเนื้อหาของการติดต่อสื่อสารมีการละเมิดสิทธิของอีกฝ่ายหนึ่ง
 • ตรวจสอบ ป้องกัน และแก้ไขโดยประการอื่นใด ซึ่งการฉ้อโกง การรักษาความปลอดภัย หรือปัญหาด้านเทคนิค

 

เราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

เราใช้หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดในการควบคุมทางเทคนิค การบริหารจัดการ และทางกายภาพตามสมควรในเชิงพาณิชย์ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงการเข้ารหัสลับข้อมูลตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอินเทอร์เน็ตมิใช้สภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัย 100% เราจึงไม่สามารถดำเนินการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาที่มีการส่งข้อมูลระหว่างท่านกับเราได้ ด้วยเหตุนี้ ท่านจึงยอมรับความเสี่ยงเอง เมื่อท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม เราพยายามปกป้องรักษาข้อมูลของท่าน รวมทั้งตรวจสอบและเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เราจะแจ้งให้ท่านทราบหากได้รับการยืนยันว่ามีการละเมิดการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศที่ท่านรับบริการกำหนด

 

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าใด

อชัวเรียนจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายนี้ และตามกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศที่ท่านรับบริการกำหนด

 

ท่านจะทราบได้อย่างไร หากนโยบายมีการเปลี่ยนแปลง

เราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลง เราจะลงประกาศนโยบายฉบับที่ปรับปรุงล่าสุดโดยระบุวันที่แก้ไขครั้งล่าสุดไว้ด้วย การที่ท่านใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างต่อเนื่อง หมายความว่าท่านยินยอมตามนโยบายที่ปรับปรุงล่าสุดดังกล่าว ท่านควรอ่านนโยบายนี้เป็นระยะ ๆ เพื่อทำความเข้าใจเรื่องหลักปฏิบัติความเป็นส่วนตัวของเรา

หากเราเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ในสาระสำคัญ เราจะเผยแพร่ในเว็บไซต์อชัวเรียน หรืออีเมลถึงท่าน เพื่อขอรับความยินยอมหากกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศที่ท่านรับบริการกำหนดไว้

 

การติดต่อสื่อสารกับท่านทางอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อท่านใช้บริการของเรา ท่านตกลงว่าเราสามารถติดต่อสื่อสารกับท่านทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ รวมถึงการประกาศเรื่องใด ๆ ที่จำเป็น (เช่น ด้านกฎหมาย เทคนิค กฎระเบียบ การรักษาความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว) ซึ่งเกี่ยวข้องการที่ท่านใช้บริการ

 

ข้อความโฆษณา

หากจำเป็น เราจะขอความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่านก่อนที่จะส่งข้อความดังกล่าว ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมของท่านได้โดยใช้ลิงก์ "ยกเลิกรับข่าวสาร" ที่อยู่ด้านล่างข้อความของเรา ติดต่อเราตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างต้นนี้ หรือส่งอีเมลไปที่ privacy@asurion.com

 

สิทธิของท่านเกี่ยวกับการแก้ไขและการเข้าถึง

ขณะที่เราดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกต้องและสมบูรณ์ เรามีความเชื่อมั่นว่าท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องและสมบูรณ์ขณะโต้ตอบกับเรา

เมื่อท่านขอและตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศที่ท่านรับบริการอนุญาตหรือกำหนด และสอดคล้องตามสัญญาความร่วมมือที่เกี่ยวข้องของเรา ท่านอาจขอให้อชัวเรียนดำเนินการต่อไปนี้กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ (1) จัดทำสำเนาให้แก่ท่าน (2) แก้ไขให้ถูกต้อง (3) ปรับปรุงให้เป็นข้อมูลล่าสุด (4) ลบออก  ในการทำคำขอดังกล่าว หรือหากท่านมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของท่าน โปรดติดต่ออชัวเรียนทางไปรษณีย์ หรืออีเมล ตามที่ระบุในหัวข้อ หากมีข้อสงสัย ของนโยบายนี้ เราจะตอบกลับคำขอของท่านภายในกำหนดเวลาตามสมควร

หากท่านมีความกังวลใจที่ไม่ได้รับการแก้ไขเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวหรือการใช้ข้อมูล ซึ่งเรายังไม่จัดการจนเป็นที่พึงพอใจ โปรดติดต่อผู้ให้บริการระงับข้อพิพาทของเราซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและมีสำนักงานหลักอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ https://feedback-form.truste.com/watchdog/request

 

คุกกี้และเว็บบีคอน

เมื่อท่านใช้เว็บไซต์ของเรา เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางรายการโดยอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีหลากหลาย เช่น คุกกี้ (ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่สร้างขึ้นบนเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เมื่อเว็บเบราว์เซอร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์โหลดเว็บไซต์หรือเว็บแอปพลิเคชัน) หรือเว็บบีคอน (ไฟล์ภาพโปร่งใสที่ใช้ติดตามการนาวิเกตและพฤติกรรมของบุคคลผ่านเว็บไซต์)

เราใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในเว็บไซต์ของเราเพื่อให้ท่านใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เทคโนโลยีเหล่านี้ที่เราจัดไว้ในเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่านอาจช่วยให้เราปรับแต่งเว็บไซต์ของเราให้ตรงตามความต้องการของท่านได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย รวมทั้งจดจำท่านได้ว่าเคยเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราแล้ว บันทึกข้อมูลความชอบส่วนบุคคลของท่าน และรักษาข้อมูลการลงบันทึกเข้า (Login) และรหัสผ่านในส่วนที่มีการรักษาความปลอดภัยภายในเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ เรายังใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในการวิเคราะห์ลักษณะการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้ทั้งหลาย และติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ของเราอีกด้วย เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย เรามิได้นำข้อมูลทั่วไปที่เก็บรวบรวมผ่านเทคโนโลยีเหล่านี้มารวมกับข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เพื่อทำให้บ่งชี้ตัวตนของท่านได้ เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าว ท่านตกลงว่าเราสามารถนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้กับเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่านได้

ท่านมีสิทธิเลือกปรับการตั้งค่าเบราว์เซอร์หรือเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่านให้จำกัดหรือลดขอบเขตการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ได้ อย่างไรก็ตาม หากท่านเลือกปรับการตั้งค่าเช่นว่านั้น อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเว็บไซต์และการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้

 

เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

บริการนี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เว้นแต่ว่ากฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศที่ท่านรับบริการจะอนุญาต  หากเราทราบ เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลจากเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี  หากท่านทราบว่าบุตรหลานของท่านเข้าถึงบริการและให้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยท่านไม่ได้ให้ความยินยอมก่อน ในประเทศที่กฎหมายไม่อนุญาต โปรดติดต่อเราตามข้อมูลการติดต่อที่ให้ไว้ด้านล่างนี้ เราจะดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวออกจากระบบจัดเก็บข้อมูล และยกเลิกบัญชีผู้ใช้ดังกล่าวหากเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าถึงบริการในประเทศที่กฎหมายในประเทศนั้นไม่อนุญาต

 

การเข้าร่วมเอเปค

หลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของอชัวเรียน ตามรายละเอียดในนโยบายนี้ เป็นไปตามระบบข้อบังคับความเป็นส่วนตัวข้ามพรมแดนของเอเปค (APEC Cross Border Privacy Rules System (APEC CBPR))  ระบบ APEC CBPRกำหนดกรอบการทำงานสำหรับองค์กรเพื่อให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ถ่ายโอนกันระหว่างเขตเศรษฐกิจเอเปคที่เข้าร่วม ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรอบการทำงานของเอเปคได้ ที่นี่

หากท่านต้องการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรอง APEC CBPR ของเรา โปรดคลิก ที่นี่

ความรับผิดชอบและการกำกับดูแล

อชัวเรียนได้วางมาตรการที่หลากหลายเพื่อติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามและบังคับใช้นโยบายนี้

 

หากมีข้อสงสัย

หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับนโยบายนี้ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา หรือต้องการขอเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว หรือข้อซักถามใด ๆ โปรดติดต่อ

  • เจ้าหน้าที่ด้านความเป็นส่วนตัว หรือผู้ติดต่อด้านความเป็นส่วนตัวในประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ตามรายละเอียดในหัวข้อ ประเทศ ด้านล่างนี้ หรือ
  • (หากประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ ไม่มีอยู่ในรายการในหัวข้อ ประเทศ ด้านล่างนี้) เรา โดยอีเมลไปที่ privacy@asurion.com

 

อชัวเรียน

เพื่อวัตถุประสงค์ตามนโยบายนี้ กลุ่มบริษัทอชัวเรียน หมายถึง บริษัทอชัวเรียนที่เสนอหรือให้บริการแก่ท่าน และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทใด ๆ ตามรายชื่อที่ปรากฏในหัวข้อ ประเทศ ด้านล่างนี้ด้วย

 

ประเทศ

หัวข้อนี้ระบุรายการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เฉพาะของแต่ละประเทศ และรายละเอียดเพิ่มเติม ตามที่กฎหมายของประเทศนั้น ๆ กำหนด

(ก) สิงคโปร์

ผู้ติดต่อด้านความเป็นส่วนตัว

เจ้าหน้าที่ด้านความเป็นส่วนตัวของอชัวเรียนโกลบอล ที่ privacy@asurion.com

เว็บไซต์

www.asurion.com.sg

บริษัทอชัวเรียน

นิว อชัวเรียน สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี

(ข) มาเลเซีย

ผู้ติดต่อด้านความเป็นส่วนตัว

เจ้าหน้าที่ด้านความเป็นส่วนตัวของอชัวเรียนโกลบอล ที่ privacy@asurion.com

เว็บไซต์

www.asurion.com.my

บริษัทอชัวเรียน

อชัวเรียน เทคโนโลยี มาเลเซีย เอสดีเอ็น บีเอชดี

(ค) ประเทศไทย

ผู้ติดต่อด้านความเป็นส่วนตัว

เจ้าหน้าที่ด้านความเป็นส่วนตัวของอชัวเรียนโกลบอล ที่ privacy@asurion.com

เว็บไซต์

www.asurion.co.th

บริษัทอชัวเรียน

บริษัท อชัวเรียน (ประเทศไทย) จำกัด

เพื่อวัตถุประสงค์ตามหัวข้อ วัตถุประสงค์ที่เราต้องเก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • ความยินยอมของท่านที่ให้ไว้ตามนโยบายนี้จะถือว่ารวมถึงความยินยอมให้อชัวเรียนส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอกที่ให้บริการแก่อชัวเรียนด้วย และอชัวเรียนอาจจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บุคคลภายนอกที่จะดำเนินการในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลภายใต้การควบคุมดูแลของอชัวเรียนด้วย  
 • อชัวเรียนจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านก็ต่อเมื่อความยินยอมของท่านยังคงมีผลสมบูรณ์หลังจากสิ้นสุดหรือเปลี่ยนแปลงบริการ เว้นแต่ว่าท่านเพิกถอนความยินยอมดังกล่าว
 • เว้นแต่ว่าอชัวเรียนได้รับคำสั่งเป็นการเฉพาะเจาะจงประการอื่นจากท่าน อชัวเรียนจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวกับท่าน และจะใช้งานหรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและ/หรือทางธุรกิจ รวมถึงเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศที่ท่านรับบริการ

เพื่อวัตถุประสงค์ตามหัวข้อ เราแบ่งปันและถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร  อชัวเรียนจะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลออกนอกประเทศไทยไปยังประเทศผู้รับที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลที่เทียบเท่าหรือดีกว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทยเท่านั้น

เพื่อวัตถุประสงค์ตามหัวข้อ เราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร อชัวเรียนจะแจ้งให้หน่วยงานด้านการคุ้มครองข้อมูลทราบเกี่ยวกับการละเมิดข้อมูลใด ๆ ภายในเวลา 72 ชั่วโมงนับตั้งแต่เกิดการกระทำผิดเช่นว่านั้น

เพื่อวัตถุประสงค์ตามหัวข้อ เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าใด อชัวเรียนจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายนี้เท่านั้น แม้ว่าความยินยอมของท่านจะยังมีผลอยู่ และเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศไทย

หัวข้อ เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี จะไม่ใช้บังคับและไม่นำมาใช้แทนข้อความต่อไปนี้

              ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปี

บริการนี้ไม่เหมาะกับผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เว้นแต่ว่ากฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศที่ท่านรับบริการจะอนุญาต  หากเราทราบ เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี  หากท่านทราบว่าบุตรหลานของท่านเข้าถึงบริการและให้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยท่านไม่ได้ให้ความยินยอมก่อน ในประเทศที่กฎหมายไม่อนุญาต โปรดติดต่อเราตามข้อมูลการติดต่อที่ให้ไว้ด้านล่างนี้ เราจะดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวออกจากระบบจัดเก็บข้อมูล และยกเลิกบัญชีผู้ใช้ดังกล่าวหากผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าถึงบริการในประเทศที่กฎหมายในประเทศนั้นไม่อนุญาต

(ง) ออสเตรเลีย

ผู้ติดต่อด้านความเป็นส่วนตัว

เจ้าหน้าที่ด้านความเป็นส่วนตัวของอชัวเรียนโกลบอล ที่ privacy@asurion.com

เว็บไซต์

www.asurion.com.au

บริษัทอชัวเรียน

อชัวเรียน (ออสเตรเลีย) ลิมิเต็ด

ในหัวข้อ "เราแบ่งปันและถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร" ข้างต้นนี้ ประโยคแรกควรขึ้นต้นว่า "เราอาจแบ่งปันและถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่านนอกประเทศออสเตรเลีย รวมถึงภายในกลุ่มบริษัทอชัวเรียน (รวมถึงสมาชิกในกลุ่มบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ประเทศไทย และสิงคโปร์) และผู้ให้บริการของอชัวเรียน (รวมถึงผู้ให้บริการของอชัวเรียนที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย) แต่ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์เท่านั้น"

PO Box 10 094

The Terrace

wellington 6143

New Zealand

https://www.privacy.org.nz/about-us/contact/